Musarm behandling

Behandling musarm/tennisarmbåge – Laserbehandling
I ett inflammationsdrabbat område, som i det här fallet grundar sig i överbelastning, sjunker cellernas energinivå. Detta leder till minskad återhämtning för cellerna, och på så vis ökar inflammationsvävnaden i området och ger en smärtökning. Laserbehandling tillför energi till cellerna via laserljuset, som leder till ökad celldelning, vilket bidrar till snabbare återhämtning och minskad inflammationsvävnad.

Behandling musarm/tennisarmbåge – Tvära friktioner
Tvära friktioner är en massageteknik som genomförs i underarmens muskulatur. Behandlingen är tuffare och kan smärta något där smärtan är som värst. Tvära friktioner är effektivt för att öka cirkulationen som i sin tur även ger en muskulär avslappning. På så sätt påskyndas läkningen och smärtan lindras.

Behandling musarm/tennisarmbåge – Dry needling (nålbehandling)
Genom nålbehandling skapas mikroblödningar i området som sedan stimulerar till kroppens egna läkningssystem, på detta sätt påskyndas läkningen avsevärt. Detta leder till att inflammationen dämpas, blodtillförseln ökar och borttransport av inflammatoriska substanser samt slaggprodukter sker.

Behandling musarm/tennisarmbåge – Tejpning
Tejpning är en behandlingsmetod som används för att stabilisera leder och senstrukturer. Den hjälper till att aktivera muskelfunktionen i den skadade kroppsdelen. Musarm är ett exempel på tillstånd då tejpning kan ge ett mycket bra resultat då det hjälper till att avlasta det överansträngda området, vilket hjälper återhämtningen.

Behandling musarm/tennisarmbåge – Stötvåg
Stötvågsbehandling bryter upp ärrvävnad och stimulerar till blödning i området, detta påskyndar kroppens egna läkningsförmåga. Stötvågsbehandling kan vara smärtsamt men är oftast väldigt effektivt mot denna typ av inflammation.

Boka gärna tid hos oss eller ring oss för en konsultation om du lider av musarm. En obehandlad musarm kan pågå i flera år om den inte behandlas, med hjälp av rätt behandling, rehabilitering samt korrektionsträning kan läkningen påskyndas och leda till att smärtan försvinner.

Boka tid för behandling här

Maila oss för tidsbokning eller konsultation här