Musarm symptom

Smärta – Att lyfta lätta saker som mjölkpaket eller att hälla ur en kanna kan upplevas smärtsamt

Ömhet – Vid tryck över området ökar smärtan

Stelhet – Känsla av stelhet i muskulatur och leder

• I enklare fall förekommer smärtan endast i början av en aktivitet och återkommer efter att den slutförts

Smärtan grundar sig i upprepade rörelser av hand och underarm som exempelvis vid användning av datamusen. Detta kan över tid ge en överbelastning av underarmens muskler och orsaka att smärta uppstår.

Musarm kan upplevas mycket besvärande och smärtsamt, men tillståndet behandlas effektivt och prognosen är god.

Boka tid online här